Produkty a výstupy projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143
 ŠVP Gymnázia Globe
 ŠVP Střední školy KNIH
 Studentská obchodní snídaně
 Ekologické konference
 Konference pro udržitelný rozvoj
 Sborníky
 Mezinárodní licence
 
 Informatika (ECDL)
 Informatika v AJ
 Biologie a biochemie
 Science
 Svět práce - projekt Krajina
 Svět práce - SŠ
 Blok přírodovědných předmětů
   (obhajoba maturitní práce)
 Blok předmětů v AJ
 Výchova k občanství
 Společensko vědní seminář – Základy společenských věd
 Dějepisně-zeměpisný seminář
 ČJ pro cizince

Ekologické konference

Ekologická konference 2013

Ekologická konference byla určena pro prezentaci vybraných prací žáků čtyř škol ze tří regionů, společně realizujících projekt Globální vzdělávání pro udržitelný rozvoj v síti spolupracujících škol, obce a ekologických sdružení:
  • Gymnázia Globe
  • Střední školy KNIH
  • Táborského soukromého gymnázia
  • Gymnázia J. A. Komenského z Dubí

Součástí konference byl doprovodný program v terénu ve dnech 24. – 26. dubna 2013, prezentace maturitních prací studentů posledního ročníku, přednášky odborníků z praxe a výstava panelů dokumentující život a zpěv ptactva.

Ekologická konference 2012 - Tábor

Sborník rešerší a referátů z Ekokonference v Táboře 22. března 2012

Ekologická konference 2011

Ekologická konference v Brně 19. dubna 2011, konaná pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Michala Haška