Produkty a výstupy projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143
 ŠVP Gymnázia Globe
 ŠVP Střední školy KNIH
 Studentská obchodní snídaně
 Ekologické konference
 Konference pro udržitelný rozvoj
 Sborníky
 Mezinárodní licence
 
 Informatika (ECDL)
 Informatika v AJ
 Biologie a biochemie
 Science
 Svět práce - projekt Krajina
 Svět práce - SŠ
 Blok přírodovědných předmětů
   (obhajoba maturitní práce)
 Blok předmětů v AJ
 Výchova k občanství
 Společensko vědní seminář – Základy společenských věd
 Dějepisně-zeměpisný seminář
 ČJ pro cizince

Konference pro udržitelný rozvoj

Workshop pro udržitelný rozvoj

Účastníky prvního společného motivačního workshopu čtyř středních škol, které jsou zapojeny do projektu, byli žáci Gymnázia Globe, Gymnázia J. A. Komenského z Dubí, Táborského soukromého gymnázia a brněnské Střední školy KNIH.
Sborník přináší ukázky z prací studentů, kterými byly referáty, rešerše ze seminárních prací a PowerPointové prezentace maturitních prací žáků maturitního ročníku.