Produkty a výstupy projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143
 ŠVP Gymnázia Globe
 ŠVP Střední školy KNIH
 Studentská obchodní snídaně
 Ekologické konference
 Konference pro udržitelný rozvoj
 Sborníky
 Mezinárodní licence
 
 Informatika (ECDL)
 Informatika v AJ
 Biologie a biochemie
 Science
 Svět práce - projekt Krajina
 Svět práce - SŠ
 Blok přírodovědných předmětů
   (obhajoba maturitní práce)
 Blok předmětů v AJ
 Výchova k občanství
 Společensko vědní seminář – Základy společenských věd
 Dějepisně-zeměpisný seminář
 ČJ pro cizince

Mezinárodní licence

Akreditované testovací středisko ECDL

Certifikované testovací středisko ECDL Vám nabízí vykonání testů pro Evropský řidičský průkaz pro práci s počítačem.

Hlavní součást konceptu ECDL tvoří proces testování počítačové gramotnosti, který objektivně ověřuje, zda uchazeč dosáhl požadované úrovně schopností využívat počítač jako nástroj pro obvyklé praktické pracovní úkony specifikované v Sylabu ECDL. Obsah jednotlivých testů včetně dokumentace k přípravě na ně naleznete na webových stránkách konceptu ECDL.

Úspěšní absolventi ECDL testování získají doklad o dosažení mezinárodně uznávané kvalifikace pro práci s počítačem - ECDL Certifikát, který je v rámci států Evropské unie doporučován a používán jako standard základní počítačové vzdělanosti. Tento certifikát deklaruje, že jeho držitel úspěšně absolvoval mezinárodní testy a aktivně zvládá základní praktické dovednosti pro všestrannou a efektivní práci s počítačem. Je určen pro běžné uživatele, u kterých se nepředpokládá předchozí hlubší vzdělání ani znalosti z oblasti počítačové techniky.

Partnerská škola Cambridge P.A.R.K.

Zkoušky Cambridge English patří mezi bezkonkurenčně nejrozšířenější a nejuznávanější kvalifikace pro studenty angličtiny.

Pokrývají všechny čtyři jazykové dovednosti - poslech, mluvení, četbu a psaní a posuzují schopnost kandidátů používat různých gramatických vazeb a funkcí v autentických životních situacích.

Certifikát má celoživotní platnost a uznává jej více než 11 000 univerzit univerzit, zaměstnavatelů, autorit a úřadů po celém světě, včetně českého MŠMT a vládních institucí v ČR.
Gymnázium Globe je partnerskou školou Cambridge P.A.R.K.