Produkty a výstupy projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143
 ŠVP Gymnázia Globe
 ŠVP Střední školy KNIH
 Studentská obchodní snídaně
 Ekologické konference
 Konference pro udržitelný rozvoj
 Sborníky
 Mezinárodní licence
 
 Informatika (ECDL)
 Informatika v AJ
 Biologie a biochemie
 Science
 Svět práce - projekt Krajina
 Svět práce - SŠ
 Blok přírodovědných předmětů
   (obhajoba maturitní práce)
 Blok předmětů v AJ
 Výchova k občanství
 Společensko vědní seminář – Základy společenských věd
 Dějepisně-zeměpisný seminář
 ČJ pro cizince

Studentská obchodní snídaně

Studentská obchodní snídaně je společným projektem třech partnerů: Gymnázia Globe, s.r.o., Střední školy KNIH, o.p.s., a Business for Breakfast ČR, s.r.o. Jeho výstupem bude realizace jedné studentské obchodní snídaně v duchu tzv. "obchodních snídaní", pořádaných sítí podnikatelských klubů Business for Breakfast, kdy v rolích výkonného týmu a jednotlivých klubových členů obchodní snídaně vystoupí žáci středních škol ČR.

Webové stránky Studentské obchodní snídaně zobrazíte kliknutím na obrázek vpravo.