Produkty a výstupy projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143
 ŠVP Gymnázia Globe
 ŠVP Střední školy KNIH
 Studentská obchodní snídaně
 Ekologické konference
 Konference pro udržitelný rozvoj
 Sborníky
 Mezinárodní licence
 
 Informatika (ECDL)
 Informatika v AJ
 Biologie a biochemie
 Science
 Svět práce - projekt Krajina
 Svět práce - SŠ
 Blok přírodovědných předmětů
   (obhajoba maturitní práce)
 Blok předmětů v AJ
 Výchova k občanství
 Společensko vědní seminář – Základy společenských věd
 Dějepisně-zeměpisný seminář
 ČJ pro cizince

Školní vzdělávací program Gymnázia Globe, s.r.o.

Školní vzdělávací program Globe je zaměřen na rozvoj komunikativních kompetencí žáků v živých jazycích, na environmentální vzdělávání a výuku s podporou informačně komunikačních technologií.

Školní vzdělávací program Globe pro nižší stupeň víceletého gymnázia je zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání č. j. 27 002/2005-22 zveřejněného na www.msmt.cz dne 29. 8. 2007 s včleněním úprav platných ke dní 1. 9. 2013.

Školní vzdělávací program Globe vyššího stupně gymnázia je zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia č. j. 12 698/2007- 23 ze dne 24. 7. 2007.